• Material og Maling AS
  • Material og Maling AS
  • Material og Maling AS

Organisasjon

 Hierarkiet i Material og Maling AS er slik:

Foruten styre og generalforsamling består bedriften av daglig leder, Bjørn H Evensen. Under dette er administrasjon, utførende håndverkere og avdeling for lager/sjåfør.